O mnie

Kim jestem?

Nazywam się Anna Rudnicka, od jedenastu lat zarządzam instytucjami kultury – z doświadczenia zawodowego znam specyfikę pracy ośrodków kultury i bibliotek, a ze współpracy projektowej działalność muzeów i galerii. W swojej pracy zajmuję się organizowaniem, produkowaniem i promowaniem wydarzeń kulturalnych, zarządzaniem finansami i obiektami ośrodka kultury, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, pisaniem projektów i wniosków grantowych oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi, biznesem i administracją samorządową.

Obecnie jestem dyrektorem Świdnickiego Ośrodka Kultury, instytucji, która jest organizatorem takich przedsięwzięć jak Festiwal Bachowski, Festiwal Filmowy Spektrum, Międzynarodowe Świdnickie Noce Jazzowe, Dni Fotografii, Dni Gór, Czas na Teatr / Teatr na Czasie.

Jestem absolwentką studiów filologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, a także trzech kierunków studiów podyplomowych, w tym nowoczesnego zarządzania w sektorze publicznym. Zajmuję się także redakcją i korektą; ukończyłam specjalność edytorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Włączam się w lokalne akcje organizacji pozarządowych – jestem jurorką Dyktanda Świdnickiego organizowanego przez Ligę Kobiet Polskich i ambasadorką akcji “Lato na podwórku” Fundacji Ładne Historie.

Za zaangażowanie w swoją pracę otrzymałam tytuł Bibliotekarza Roku 2012 Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz II miejsce w plebiscycie Gazety Wrocławskiej na Osobowość Roku 2017 Dolnego Śląska w kategorii Kultura.
W roku 2019 zostałam stypendystką ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymałam grant na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury – projekt „Kultura na czasie – blog dla dyrektorów”.

Pokłosiem stypendium ministerialnego są moje warsztaty eksperckie dla dyrektorów instytucji kultury:
„Pięknie zorganizowana kultura”
„Mądre wspieranie kultury”
„Nowoczesne zarządzanie kulturą”
„#dyrektorkakultury” – warsztaty dla kobiet

Prywatnie:
jestem żoną Bartka i mamą Pawełka, obecnie mieszkamy w Świdnicy na Dolnym Śląsku.